Salon-orkest De Fluwelen Streling – Salon orchestra The Velvet Caress

In 1979 werd er door de Vlaamse Televisie een programma opgestart dat aandacht zou besteden aan de natuur en het milieu. Dit was een opvolging van de “Plant een boom” acties. Het programma werd een live Tv-show “Leven en laten leven”, gepresenteerd door Gil Claes, en liep tot in 1983 op de zondagse vooravond.

VRT Producer Frans Frederickx wou hierin ook een aangepast maar live muzikaal intermezzo. Hij kwam terecht bij Joannes Thuy, die destijds BRT muziekproducer-sonorisator was. Na enig overleg met de TV-regisseur en de Directeur-Generaal van de Televisie, Bert Hermans, werd er beslist om een ensemble samen te stellen exclusief voor het programma.

Joannes ging op zoek naar oud medestudenten en muzikale vrienden en kon vrij snel een voorstel doen aan de BRT Directie: het werd een salon-orkest, naar het voorbeeld van de muzikale ensembles die in de chique brasseries optraden in de jaren ’20 – ‘30.

Het programma en het salon-orkest werden meteen een hit; de uitzending had regelmatig één miljoen en meer kijkers. Het orkest ging ook buiten het Tv-programma een eigen leven leiden en werd gevraagd voor honderden optredens bij allerlei gelegenheden, van diners voor de Europese Commissie en concerten allerhande tot recepties voor banken en multinationals. De firma Philips bracht twee LP’s uit met het orkest.

De Fluwelen Streling heeft nu een programma rond de muziek van de beroemde cruise schepen van de White Star Line, waarvan de Titanic het beroemdste was.

In the year 1979 a TV-show was started up by the Belgian Television that would pay attention to nature and the environment. This was a follow-up of the “Plant a tree” actions. The program became: “Live and let live”, presented by Gil Claes, and ran until the 1983.

TV Producer Frans Frederickx also wanted an appropriate and live musical intermezzo. He ended up with Joannes Thuy, who at that time was a BRT music producer. After some consultation with the TV director and the Director-General of Television, Bert Hermans, it was decided to put together an ensemble exclusively for the program.

Joannes went in search of former fellow students and musical friends and was able to make a proposal to the Network Directorate quite quickly: it became a salon orchestra, following the example of the musical ensembles that performed in the chic brasseries in the 1920s and 30s.

The TV-show and the salon orchestra immediately became a hit; the broadcast regularly had one million and more viewers. Aside of the TV program, the orchestra also led a life of its own and was booked for hundreds of performances on various occasions, from dinners for the European Commission and concerts of all kinds, to receptions for banks and multinationals. The record company Philips released two albums with the orchestra.

The orchestra now is touring with a program about the music of the famous cruise ships of the White Star Line, of which the Titanic was the most famous.

CONTACT: defluwelenstreling@gmail.com